شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بلندترین برج های مسکونی جهان

بلندترین برج های مسکونی جهان

/post-5081/

آسمان خراش های مسکونی هر روز بیشتر می شوند و هر کدام بلندی خود را به رخ دیگری می کشند. اما در میان همه برج های بلند دنیا که مسکونی هستند، تعدادی را باید معرفی کرد که به تازگی ساخته و تکمیل شده اند یا قرار است در سال های آینده تکمیل شوند. فقط ثروتمندان و میلیاردرهای جهان قادر به خرید و...