شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بلیت

اول ویزا بگير بعد بلیت بخر

/post-6520/

تا پیش از آن که کامپیوتر به خانه ها راه پیدا کند، برای انجام بسیاری از کارها از جمله گرفتن ویزا مردم باید زمان زیادی را درصف های طولانی پشت در سفارتخانه های فعال در تهران سپری می کردند اما امروزه کامپیوتر و دنیای اینترنتی بسیاری از کارها را آسان کرده است به طوری که حتی سفارت انگلیس در...