شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

بمانی می پوسی

بمانی, می پوسی

/post-5154/

پای حرف های دوچرخه سواری که دور ایران رکاب می زند امیرخدافرد جوانی است که تجربه سفر با دوچرخه در ایران را دارد. در وبلاگش نوشته است: «اگر پیاده هم شده سفر کن، در ماندن می‌پوسی.» سفرش یک سال ‌طول کشیده‌ و همان ابتدای صحبتش با اشتیاق می‌گوید: دستاورد سفرم آشنایی و ازدواج با همسرم در شیراز...