شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

بمب ها منفجر می شوند تعطیلات کجا برویم

بمب ها منفجر می شوند, تعطیلات کجا برویم

/post-3865/

جذابیت های اجتماعی ترکیه برای ما ایرانی ها و البته بی نیازی از تهیه ویزا و بعضی عوامل دیگر باعث شده در سال های اخیر این کشور اولین مقصد گردشگری ما باشد اما حوادث تروریستی که در یک سال گذشته رخ داد، میزان گردشگران خارجی و به ویژه ایرانی را به شدت تحت تاثیر قرار داد. این در حالی است که ترکیه...