شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بنای تاریخی

تکیه دولت ،عظیم‌‌ترین نمایش‌‌خانه تاریخ ایران‌

/post-341/

● تاریخ احداث ‌ تکیه دولت با فرمان ناصرالدین‌‌شاه در سال ۱۲۸۴ ق (البته در مورد تاریخ دقیق ساخت تکیه دولت، نقل‌‌قولهای متفاوتی وجود دارد) و مباشرت دوستعلی خان معیرالممالک (سرپرست ضرابخانه)، طی مدت حدود ۵ سال (۹۰ - ۱۲۸۴ق) با صرف هزینه‌‌ای معادل یک‌‌صدوپنجاه هزار تومان ساخته شد .‌‌‌در زمان...