شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بندری گمشده در مه

بندری گمشده در مه

/post-6158/

پرسه در کوچه پس کوچه های انزلی وارد تابلوی نقاشی می‌شویم. دنیای قصه‌ها نه، دقیقا تابلوی نقاشی. بندری در مه. بوی خزر می‌گیریم. در پرده نقره‌فام باران‌های انزلی. شولای مه می‌پوشانیم. بندر انزلی درست لحظه رسیدن است شاید هم لحظه کوچ‌کردن. نه پیش از آن، نه پس از آن. درست روی همین لحظه ثابت...