شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بهار فصل داغ گردشگری

بهار, فصل داغ گردشگری

/post-5143/

صنعت گردشگری روزبه‌روز گسترش یافته و در شاخه‌ها و عناوین متنوع‌تری تخصص می‌یابد. این گستردگی تا آنجا پیش رفته که اگر در گذشته اهداف مختلفی چون تفریح، زیارت، درمان، دیدار از آشنایان و اقوام و... پدیدآورنده صنعتی به نام گردشگری بود؛ امروز صنعت گردشگری خود به تنهایی می‌تواند هدف و دلیل مهمی...