شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بهترین شهرهای جهان برای آفتاب گرفتن

بهترین شهرهای جهان برای آفتاب گرفتن

/post-5747/

در جست وجوی خورشید در روزهای آفتابی ● ساحلی به رنگ سیاه قناری جزایر قناری، اسپانیا جزایر قناری مجمع‌الجزایری است که جزو اسپانیا محسوب می‌شود.‌ این مجمع‌‌الجزایر از جزیره‌هایی مختلف تشکیل شده است که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. تنریف مشهورترین این جزیره‌‌هاست که یک شهر استوایی بندری...