شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

بهترین مکان های لندن برای چای بعدازظهر

بهترین مکان های لندن برای چای بعدازظهر

/post-4941/

"چای بعدازظهر" یک رسم انگلیسی به خصوص در لندن است و اینطور نیست که روزانه و همیشگی باشد، ولی گاهی برای تفریح خوب است. در لندن بهترین و معروف ترین جا برای نوشیدن چای، ریتز است و البته خیلی شلوغ می شود و باید از ۲ ماه قبل جا رزرو کنید! اگر کسی بخواهید برای تولد والدینش سنگ تمام بگذارد، می...