شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بهترین کوه ها برای تماشای آتشفشان

بهترین کوه ها برای تماشای آتشفشان

/post-4858/

آتشفشان جاذبه و ابهت زیادی دارد. البته تماشای این جاذبه از نزدیک، ترس بسیاری نیز به همراه دارد. با اینکه تقریبا همه مردم از دود، گدازه ها و غرش کوه های آتشفشانی در فرار هستند اما برخی دیگر بسیار برایشان هیجان‌انگیز است و این کوه های را بهترین مقاصد گردشگری تصور می کنند. ما هم به همین...