شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بهشتی در میان کویر و جنگل

بهشتی در ميان کویر و جنگل

/post-6452/

جاذبه های گردشگری خطیر کوه منطقه خطیرکوه در موقعیت عرض جغرافیایی: ۹، ۳۵ طول جغرافیایی: ۱۰، ۵۳ در کره زمین واقع شده است. با بررسی و مطالعه موقعیت سیاسی و جغرافیایی منطقه خطیرکوه در دهه های گذشته درمی یابیم روستاهای خطیرکوه قبل از سال های ۱۳۰۰ جزو استان تهران، شهر فیروزکوه و از سال ۱۳۰۰ تا...