شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بهشت تمین در دامنه تفتان بلوچستان

بهشت «تمین» در دامنه تفتان بلوچستان

/post-4461/

گردشگری طبیعت نوعی توریسم طبیعی و پایدار است که با مشارکت افراد بومی و بهره گیری از پتانسیل های بومی و طبیعی گردشگری میسر می شود. سازمان جهانی گردشگری؛ اکوتوریسم را نوعی از گردشگری که در آن مسافرت به مناطق طبیعی دست نخورده با اهداف مطالعاتی و بهره بصری از مناظر و جاذبه های طبیعی و حیات وحش...