شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

بهشت زمینی شهر ما

بهشت زمینی شهر ما

/post-5117/

تبدیل باغ پرندگان به قطب تفریحی و گردشگری تهران هیجان‌انگیز است وقتی روی سنگفرش‌های باغ قدم می‌زنی، کبک‌ها و جوجه غازها هم با تو همگام شوند و تو در این میان نگران می‌شوی که مبادا حواست نباشد و یکی از آنها را زیر پایت له کنی. باید مواظب باشی که با صدای قدم‌هایت آرامش قوهای سفید، فلامینگوها،...