شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

به بوی گل در دامنه سهند

به بوی گل در دامنه سهند

/post-6060/

از تبریز تا اسکو مقصد روستای «گونبرف» بوی گل محمدی سال‌هاست که همگان را به سمت اردیبهشت کاشان می‌کشاند. حالا ما می‌خواهیم در تیرماه شما را به سمت اسکو در دامنه‌های سهند راه بریم. البته با رنگ و لعابی غلیظ‌تر. در دل روستایی پله‌ای. البته تا رسیدن به روستای «گونبرف» که چند سالی است در قالب...