شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

به سبلان و سرعین بیایید

به سبلان و «سرعین» بیایید

/post-4878/

رحیم شهریاری, خواننده در کودکی آرزو داشته با کامیون از جاده سنتو به اروپا برود ‌ من زاده تبریز در محله شنب‌غازان هستم. غازان‌شاه که پایتخش ‌تبریز بود، روزهای شنبه به این محله می‌آمد و زمان استراحتش را در اینجا سپری می‌کرد. زمانی که مدرسه می‌رفتیم هر بار که قرار بود در اینجا ساخت و سازی...