شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

به کجا چنین شتابان

به کجا چنین شتابان

/post-5432/

تأثیر مهاجرت بر کودکان و سالمندان در طول زندگی مجموعه‌ای از استرس‌های مختلف به فرد وارد می‌شود. این استرس‌ها باعث می‌شوند دست به کارهایی بزنیم تا بتوانیم خودمان را با شرایط استرس‌زا و تغییر‌های احتمالی هماهنگ کنیم و کمتر آسیب ببینیم. اگر فردی بتواند خودش را با استرس و شرایط استرس‌زا تطبیق...