شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

بوداییسم

دین بون در تبت

/bon-religion-in-tibet/

آموزه‌های بون به خوبی در ژانگ ژونگ پذیرفته شدند. ژانگ ژونگ ایالتی مستقل با زبان، ادبیات و فرهنگ خاص خود بود. این ایالت به سه بخش تقسیم شد. مذهب بون به سه مرحله مجزا تقسیم شده است که عبارت‌اند از: بون قدیمی، بون یونگ درونگ و بون جدید. بنیان گذار یونگ درونگ بون- تونپا شن راب میوچه و ایجاد...