شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

بوسه ستاره بر تن ماهی

بوسه ستاره بر تن ماهی

/post-5757/

نشسته‌ام روبه‌روی نوشا و تلفن کنار دستم است. از اینترنت شماره تلفن همه هتل‌های بوشهر را پیدا کرده‌ام و دارم به تک‌تکشان تلفن می‌زنم، اما هیچ‌کدام جا ندارد. دو روز مانده به عید و همه اتاق‌ها از چند هفته پیش رزرو شده ‌است.عصبانی‌ام. اما نوشا خونسرد نشسته و با نگاه پرسشگر اما مهربانش تلاشم را...