شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

بوم

شماره جدیدنشریه تخصصی بوم (9 و 10) منتشر شد

/post-7273/

سخن نخست سکونتگاه و بوم زمین در روستا/ جواد صفي نژاد مونوگرافی فرهنگی روستای سیاوشان/ اسدالله عبدلي آشتياني گردشگری و بوم اکوموزه و نقش آن در توسعه پایدار اجتماع محلی به همراه معرفی اکوموزه لافت/ عباس امتعلي، سميه ابراهيمي، سامان همائيفر اسب و گردشگری/ صديقه بابازاده خامنه، افشين دانه کار...