شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بوینس آیرس

جایی برای دوستی انسان ها و حیوانات

/post-5523/

باغ وحش لوژان اولین تصویری که با شنیدن «باغ وحش» در جلوی چشمان ما پدیدار می‌شود، تعدادی حیوان در قفس است. در این جا تماشاگران باید از پشت میله‌های آهنی و فنس‌ها به تماشای این حیوانات که از محیط طبیعی زیست‌شان کیلومتر‌ها دور هستند و در قفس نگهداری می‌شوند، بپردازند. تجربه‌ای که ما در مورد...