شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بیابان ریگ کله روستای مصر

بیابان ریگ کله، روستای مصر

/post-1440/

ریگ کله در موقعیت جغرافیایی N340022 E545059 در استان اصفهان و حاشیه جنوبی روستای مصر واقع است. چنانچه به روستای مصر سفر کنید در جهت جنوب جاده خور به مصر و درست جایی که ارتفاعات جنوبی مصر قابل مشاهده هستند تپه های ماسه ای مرتفعی دیده میشوند که نسبت به سایر مناطق ماسه ای منطقه قابل تمایز...