شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

بید مجنون

باغ سعدآباد

/post-278/

باغ سعدآباد نمونه‌ای از باغ دره‌های ایرانی است که ساختار طبیعی بستر آن از عوامل مهم شکل‌‌گیری به حساب می‌‌آید. در سال ۱۲۹۹ خورشیدی، پهلوی اول ابتدا هشت هزار متر از اراضی سعدآباد در محدوده کنار رودخانه دربند که در حال حاضر درآن عمارت بجای مانده از مادرشاه سابق واقع گردیده را تملک کرد. پس از...