شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

بیرجند و این همه جاذبه های دیدنی

بیرجند و این همه جاذبه های دیدنی

/post-5249/

گنیجینه‌های تاریخی بیرجند در دل کویر با چشم اندازهای زیبا نوروز امسال میزبان مسافران و گردشگران است. پویایی و بقای فرهنگی در آینده نیازمند پیوستگی میان دیروز، امروز و فردای ملت‌ها است. امروزه در آغاز هزاره سوم و عصر ارتباطات و جهانی شدن وجه تمایز ملت‌ها از یکدیگر، هویت فرهنگی آنها بوده که...