شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بی آماری بهتر است یا بی اعتمادی

بی آماری یا بی اعتمادی

/post-6595/

نقدی بر آمارهای اخیر سازمان گردشگری مازندران چند روزی مانده به آغاز سال نو، معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با دعوت از خبرنگاران رسانه‌ها آخرین جلسه مطبوعاتی خود در سال ۱۳۸۶ را تشکیل داد. در این جلسه که تعداد مدیران حاضر بخش گردشگری، اگر نگوییم بیش از...