شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بی خبری خوش خبری نیست

بی خبری, خوش خبری نیست

/post-6756/

از این سکوت بوی خوشی به مشام نمی رسد. اگر چه همیشه این تصور وجود داشته که بی خبری خوش خبری است اما این بی خبری و سکوت سنگین اتفاق افتاده در گستره سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به معنای خوش خبری نیست. از آن روزی که مسئولان سازمان میراث فرهنگی برای نجات میراث این سرزمین از رسانه ها کمک...