شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بی گدار به آب نزنید

براي رفتن به سفر بی گدار به آب نزنید

/post-6755/

گاه ساده ترین اتفاقات یک سفر خوب را به تلخ ترین روزهای زندگی تبدیل می کند اما با تاملی اندک پیش از سفر و آگاهی داشتن نسبت به چند نکته می توان سفری خوب را در دفتر خاطرات زندگی ثبت کرد. ● چک لیست تهیه کنید مدتی قبل از سفر چک لیستی از تمامی کارهایی که باید قبل از سفر به انجام برسانید و تمامی...