شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بی گدار به آن ورآب نزنید

بی گدار به آن ورآب نزنید

/post-6142/

نیمه پنهان مهاجرت در گفتگو با دکتر سید وحید شریعت و بدری السادات بهرامی حتما شما هم در میان خانواده و دوستان خود افرادی را می‌شناسید که مدتی است مهاجرت کرده‌اند و به اتفاق خانواده‌شان از ایران رفته‌اند؛ یا شاید کسانی را بشناسید که در تدارک چنین سفری هستند و برای رفتن آماده می‌شوند. لزومی...