شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

تاثیر جغرافیا بر راه و رباط

تاثیر جغرافیا بر راه و رباط

/post-5544/

از دیرباز زمانی که بزرگ ترین حکومت‌ها در ایران تشکیل شد با توجه به موقعیت جغرافیایی که ایران در منطقه داشت یعنی قرارگرفتن بر سر مسیرهای تجاری مهم، سلاطین و پادشاهان را بر آن داشت تا از این موقعیت بهره‌مند شوند و در جهت استفاده از آن اقداماتی را انجام دهند، گرچه این وضع جغرافیایی سود...