شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تاجیکستان ایرانی دیگر

تاجیکستان ایرانی دیگر

/post-6432/

سفری به سرزمین نمادهای فرهنگ ایرانی از همان لحظه ورود به فرودگاه کوچک و ابتدایی شهر دوشنبه، کاملا می‌توان احساس کرد که در تاجیکستان غریبه نیستیم. انگار با ایرانی دیگر مواجهیم.ایران در ایران واقعا تعبیر مناسبی برای تاجیکستان است؛ کشوری که شاید بیش از ایران متکی به نمادها و هویت ایرانی باشد؛...