شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تارسوس

تارسوس

/post-6421/

منطقه تارسوس واقع در ایچل ترکیه از جمله مناطق مشهور ترکیه بواسطه وجود مناظر بدیع و طبیعی و همچنین تجارت و هنر و تاریخ آن است . به علت حکومت تفکرا ت مختلفی بر این شهر در ایام قدیم این سرزمین به یک مرکز علمی و تاریخی تبدیل شده است تا آنجا که این منطقه باستانی شاهد حضور انبوه جهانگردان از...