شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تاریخی که گم می شود

تاریخی که گم می شود

/post-6192/

سبزوار زیباست و پر از آثار تاریخی. آدمی زیباترین شعر عشق را از همین کویر و تاریخ آن، دوباره باز می‌خواند، اما انگار این سرود کهن هر روز بی‌فروغ‌تر می‌شود. شهری با آثار بزرگ، اما نگهداری و مرمت ناشایست. اجازه دهید از همان ورودی شهر سخن بگوییم به هر حال تنها با توصیف و تعریف از فرهنگ و...