تاریکه بازار

تاریکه بازار

/post-187

تاریکه بازار، جای تاریکی نیست؛ اما احتمالا 200 سال پیش که بازار ساخته شده است، نور اندکی آن را روشن می‏ کرده و پیش از اختراع نشدن برق این بازار پر پیچ و خم که بلند‎ترین بازار سرپوشیده خاورمیانه بوده و تنها منبع نورش دریچه‌های مربعی شکل بر گنبد بلند سقف است، تاریک بوده و تاریکه بازار نامش نهاده‌اند؛ اما حالا این بازار غرق نور است و رنگ و نور در این بازار حرف اصلی را می‌زنند و باید این بازار قاجاری و سقف بلند و گنبدهای زیبایش را ببینید تا شیفته راسته‎ها، دالان‎ها، سراها و حجره‎هایش بشوید.