شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تالابهای گلستان حلقه فراموش شده صنعت گردشگری

تالابهای گلستان, حلقه فراموش شده صنعت گردشگری

/post-6272/

تالابهای بین المللی استان گلستان به عنوان گنجینه هایی از طبیعت که نقش زیادی در جذب گردشگر دارند از کمترین امکانات گردشگری و تفریحی بهره مندند و در حلقه صنعت نوین گردشگری به فراموشی سپرده شده اند. تالابها شاهکار خلقت، گنجینه طبیعت و زیستگاه بسیاری از گونه های جانوری و گیاهان آبزی به شمار می...