شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تالابی در آغوش نخلستان

تالاب شادگان تالابی در آغوش نخلستان

/post-6605/

تا چشم کار می کند نیزارهای سرسبز و نخلستان های سر به فلک کشیده را می بینیم که با طراوت به رویمان آغوش باز می کنند. این آغوش گرم زمانی لذتبخش تر است که لبخند کودکی روستایی با همان سادگی و صمیمیت همیشگی، خستگی سفر را از تنمان بزداید و دستمان را برای داشتن خاطرات فراموش ناشدنی بفشارد. عزم خود...