شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تالاب قوریگل با مناظر خیره کننده عکس

تالاب قوریگل با مناظر خیره کننده

/post-4179/

تالاب قوری گل یکی از منابع زیست محیطی بسیار مهم استان بوده که به عنوان یکی از تالاب‌های بین المللی حفاظت شده کشور به ثبت رسیده است. بستان آباد در محل شهر باستانی و گمشده تاریخی «اوجان» بنا شده است. اوجان پایتخت ییلاقی در دوره ایلخانان مغول بوده که بعداً در اثر حوادث روزگار، به کلی منهدم...