شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تا هیچستان پر اسرار

تا هیچستان پر اسرار 2

/post-7193/

شهداد معروف به ستاره کویر لوت است شهری با ۸ هزار نفر جمیعت که آسمانهای پر ستاره آن , این شهرت را برای این شهر در میان شهرهای کویری برای آن کسب کرده است اکنون گروه فارغ از هر قید و بندی آزادانه شروع به گردش و عکس برداری از زیبایی های منطقه کردند. ژستهای آرتیستی بر روی شن های کویری سوژه اکثر...

تا هیچستان پر اسرار 1

/post-7192/

شهداد معروف به ستاره کویر لوت است شهری با ۸ هزار نفر جمیعت که آسمانهای پر ستاره آن , این شهرت را برای این شهر در میان شهرهای کویری برای آن کسب کرده است. شهداد این دیار دیرپای تاریخ در دامنه شرقی کوههای شمالی- جنوبی، حد فاصل دشت لوت و دشت کرمان واقع شده است. بخش شهداد از پهناورترین بخشهای...