شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تحفه هایی که کورسو می زنند

تحفه هایی که کورسو می زنند

/post-6689/

بخشی از هزینه‌های گردشگر به تفریح و جذابیت‌ها صرف می‌شود و دست‌ساخت یا هنری که بومی منطقه میزبان باشد البته سهم غالبی در سبد هزینه‌های گردشگری او خواهد داشت. بنابراین سیاحت‌گر امکان ندارد پولی برای خرید کنار نگذارد و این رسم همه جای دنیاست. اگر غیر این باشد هم پیش وجدان خود و احیاناً...