شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تحلیل فضائی مبلمان شهری محدوده گردشگری بخش مرکزی ش

تحلیل فضائی مبلمان شهری محدوده گردشگری بخش مرکزی شهر اصفهان

/post-6268/

شهر یک اثر هنری بزرگ است که آفرینندگانی به وسعت خود و به تعداد جمعیتش دارد. هدف غایی یک شهر ایجاد محیطی دلنشین و راحت برای مردمی است که در آن زندگی می‌کنند. فضای شهری محلی است که مردم بیشترین وقت خود را در آن سپری کرده، حداکثر ارتباط را با یکدیگر و پیرامون خود برقرار می‌سازند. بنابراین...