شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تخمین تابع تقاضای سفر به ایران

تخمین تابع تقاضای سفر به ایران

/post-6266/

امروزه، صنعت گردشگری در جهان توسعه فراوانی یافته و بسیاری از کشورها از این رهیافت توانسته‌اند وضعیت خویش را تا حد درخور توجهی بهبود بخشند و بر مشکلات اقتصادی خویش، از قبیل پائین بودن سطح درآمد سرانه، فراوانی بیکاری و کمبود درآمدهای ارزی فایق آیند، به نحوی که در حال حاضر درآمد حاصل از صنعت...