شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تروا سرزمین افسانه و تاریخ

تروا سرزمین افسانه و تاریخ

/post-5367/

خرابه های تروا که در ترکیه فعلی قرار دارد مقصد گردشگران زیادی است افسانه​های زیادی در بین ملل مختلف رواج دارد ولی برخی از این افسانه‌ها در میان تمام کشورهای جهان شناخته شده‌اند. از این دست می‌توان به کتاب عظیم ایلیاد اثر نویسنده کهن یونانی هومر اشاره کرد که در میان کشورهای مختلف مشهور است...