شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تروپئا ساسی دی ماترا

مقاصد گردشگری جنوب ایتالیا

/post-611/

Tourist destinations in southern Italy در این مقاله به معرفی منطقه ای از ایتالیا می پردازیم که مهم ترین بخش جنوبی تاریخی و هنری ایتالیا می باشد. منطقه ای که دارای برخی از قدیمی ترین شهرها در ایتالیاست. اهمیت تاریخی این منطقه موجب جذب بسیاری از گردشگران شده است. در اینجا نگاهی به برخی از...