شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ترکیه منطقه آناتولی میانی

تركيه منطقه آناتولی میانی

/post-6598/

این منطقه که بعد از منطقه آناطولی شرقی دومین منطقه بزرگ ترکیه محسوب می شود، علیرغم وسعت زیادش، جمعیت کمی نسبت به وسعتش دارد. در این منطقه که از لحاظ وسعت دو برابر منطقه مرمره است، جمعیتی مساوی با جمعیت مرمره زندگی می کنند. از آنجا که راه های مواصلاتی مناطق مختلف آناطولی از آناطولی میانی می...