شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ترکیه منطقه اژه

تركيه منطقه اژه

/post-6602/

مساحت این منطقه که نزدیک به یازده درصد از خاک ترکیه را دربرمی گیرد ۸۵ هزارکیلومتر مربع است. از شمال با منطقه اژه، از شرق با منطقه آناطولی میانی، از جنوب شرقی یا منطقه مدیترانه همسایه است. دریای اژه نیز در غرب آن قرار گرفته است. (که منطقه نام خود را از همین دریا می گیرد). مرز این منطقه با...