شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تعطیلات ناصر الدین شاه خان تعطیل شد

تعطیلات ناصر الدین شاه خان تعطیل شد

/post-6459/

خیالات فرمودن ناصر الدین شاه پیرامون پروگرام تعطیلات هفته گذشته به شکست انجامیده و از این بابت خاطر مبارک دچار انقباضیه گشت. علمای فارغ التحصیل از دارالفنون و جندی شافور، نظر انگاشته اند که برنامه ریزی و پروگرامینگ بسیار خوب بوده لیکن وقتی نبض امورات در ید ما نباشد چه باید کرد؟! درست افتاد...