شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تفریحات سمنانی

تفریحات سمنانی

/post-5532/

«جنگل ابر» تا «کویر» در انتظار شماست سرانجام سازمان محیط زیست با ساخت جاده ای به عرض پنج متر در میان جنگل ابر موافقت کرد؛ با ساخت این جاده تعداد زیادی درخت قطع خواهد شد، بنابراین قبل از اینکه این جنگل هیرکانی از بین برود آن را از نزدیک ببینید استان سمنان هم کویری است و هم کوهستانی. هم می...