شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تفریح و گردشگر در ترکیه

تفریح و گردشگر در ترکیه

/post-6414/

‌● تاریخچه استانبول استانبول بعنوان پایتخت پایتختها ، آکتالوش دوم پادشاه برگاما ابتدا پایتخت دوم و سپس امپراتوری به قراولان خود دستورمیدهد دوم شرقی (بیزانس) و پس از آن نیز که بروید و بهشت زمین را پایتخت امپراتوی عثمانی بعنوان خالق جغرافیای صلح برایم بیابید . قراولان با این دستور شهر به شهر...