شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تفنگ دره

دره سیستان (تفنگ دره)، کلات

/post-3657/

دره سیستان در موقعیت جغرافیایی N3658 E5929 در استان خراسان رضوی واقع است. این دره در ارتفاعات هزار مسجد در ارتفاع 2000 متری از سطح دریا واقع است. منطقه پوشیده از جنگلهای ارس است و رودخانه ایدلیک از میان آن عبور می کند. وجه تسمیه هزار مسجد را چنین آورده اند که: چون اسکندر به ایران هجوم آورد...