شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تلیله ی دم سفید

تلیله ی دم سفید

/post-1599/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 14 سانتیمتر طول دارد و حدودا هم اندازه تلیله ی کوچک است، با این تفاوت که اندکی کشیده تر، پاهای کوچکتر و به رنگ زرد مایل به خاکستری است. پهلوها و حاشیه های کناری دم سفید بوده و تابستان ها، در حالت کلی، رنگ بدن خاکستری نخودی، روتنه و وسط بدن تا دم تیره دیده شده، اما...