شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تنگه تاریخی واشی

تنگه تاریخی ساواشی

/post-7111/

دیدنی های سرزمین ما چنان است كه اگر كسی یك عمر در طلب آن پا به عرصه وجود طبیعت آن بگذارد، باز توفیق انجام بررسی های كامل آن را نخواهد یافت. جای جای خاك پاك ایران، این سرزمین چهار فصل یادگاری از گذشتگان در سینه خود دارد. جاهایی كه نمادهایی از برترین نشانه های فرهنگ و تاریخ و طبیعت را به این...