شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

تنگ بهرام چوبین

تنگ بهرام چوبین، دره شهر

/post-3726/

در دره تنگ چوبينه ، در فاصله 14 كيلومتري جنوب شرقي دره شهر ، بقايايي از بناهاي قلوه سنگي و ملاط گچ دوران ساساني ديده مي شود كه با مصالح معماري موجود در محل كاملاً مرتبط هستند . هنوز هم قسمت هايي از ديوار كشي بر روي ارتفاعات شمالي و جانبي تنگه به طبع وضعيت طبيعي كوه هاي اطراف ، با همان شيوه...